Artikel

Paparan artikel Soalan Lazim

Suami saya masih enggan membayar nafkah anak sedangkan telah ada perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Apa yang perlu saya lakukan?
  • 1 April 2023
Jika dokumen saya sudah lengkap, adakah saya boleh membuat permohonan penceraian secara fast track ?
  • 1 April 2023
Apakah syarat-syarat yang perlu pihak-pihak sediakan untuk bercerai melalui fast track?
  • 1 April 2023
Apakah yang dimaksudkan dengan penceraian fast track ini ?
  • 1 April 2023
Saya baru mendaftarkan perceraian saya di JAWI. Apakah tuntutan yang boleh saya tuntut selepas ini?
  • 1 April 2023
Saya ingin membuat tuntutan perceraian tetapi saya tidak memiliki sijil nikah kerana berkahwin secara kampung dan suami saya telah menghilangkan diri. Apakah yang perlu saya lakukan?
  • 1 April 2023
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement