Artikel

Paparan artikel Berita

MESYUARAT LIBAT URUS SEKSYEN PENGURUSAN KES MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN BERSAMA MANTAN KETUA HAKIM NEGARA TUN DATO’ SERI ZAKI BIN TUN AZMI
  • 2 Julai 2024
SESI PERBINCANGAN DAN PERKONGSIAN MAKLUMAT BERKAITAN PEWUJUDAN MAHKAMAH KHAS HADHANAH DAN NAFKAH DARI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERAK (JKSPk) KE MSWP
  • 1 Julai 2024
MUZAKARAH PENOLONG PEGAWAI SYARIAH DAN PEMBANTU SYARIAH MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2024
  • 30 Jun 2024
LAWATAN MAHABBAH MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP) KE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PAHANG
  • 28 Jun 2024
PROGRAM BACAAN UNDANG-UNDANG MSWP PROSEDUR JENAYAH SYARIAH DALAM AKTA TATACARA JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997
  • 28 Jun 2024
KURSUS PENGURUSAN FAIL DAN REKOD MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  • 13 Jun 2024
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement