Data Terbuka

Data terbuka merupakan data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh sesiapa jua termasuk rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat sepertimana Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 seperti berikut:ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement