Fungsi dan Peranan

FUNGSI DAN PERANAN

Fungsi dan peranan jabatan, hanya dapat direalisasikan dengan ketetapan berikut:ATAS