Seksyen Pengurusan Kes Unit Pengurusan Kehakiman

PENGURUSAN KEHAKIMAN MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

Kes Mal/Jenayah/Faraid 

- Membantu Hakim di dalam perbicaraan kes/kes semakan/kes rayuan/prosiding siasatan waris 

- Menyelenggara dokumen dan fail kes dalam  prosiding 

- Menyelenggara fail kes selesai di dalam bilik fail  pejabat dewan 

- Menyediakan Statistik Kes bulanan dan tahunan 

- Mengeluarkan Notis tangguhan bicara 

- Mengurus Sepina Saksi 

- Mengurus Waran Tangkap/Waran Memenjara/ Waran Geledah 

- Membantu Hakim menyediakan Catatan Prosiding dan Alasan Penghakiman 

- Menguruskan pengeluaran salinan Perintah/ Penghakiman Kes/Hukuman/Sijil Faraid 

- Berhubung dengan pihak-pihak dalam perbicaraan dan peguam 

- Mengemaskini maklumat kes di dalam sistem E- Syariah 

 

PENGURUSAN KEHAKIMAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH 

Kes Mal/Jenayah/Faraid 

- Membantu Hakim di dalam perbicaraan kes/kes semakan/kes rayuan/prosiding siasatan waris 

- Menyelenggara dokumen dan fail kes dalam  prosiding 

- Menyelenggara fail kes selesai di dalam bilik fail  pejabat dewan 

- Menyediakan Statistik Kes bulanan dan tahunan 

- Mengeluarkan Notis tangguhan bicara 

- Mengurus Sepina Saksi 

- Mengurus Waran Tangkap/Waran Memenjara/ Waran Geledah 

- Membantu Hakim menyediakan Catatan Prosiding dan Alasan Penghakiman 

- Menguruskan pengeluaran salinan Perintah/ Penghakiman Kes/Hukuman/Sijil Faraid 

- Berhubung dengan pihak-pihak dalam perbicaraan dan peguam 

- Mengemaskini maklumat kes di dalam sistem E- Syariah 

  PERINTAH 

 - Menyediakan perintah bagi 7 dewan MRS 

- Mengendalikan carian perintah 

- Menyemak draf perintah saman luar bidang kuasa 

  PENGURUSAN KES 

 - Memastikan kelancaran pengurusan sebutan kes-kes Mal dan Faraid Mahkamah Rendah Syariah di Bilik Pengurusan Kes. 

- Menyediakan Jadual Bertugas Pengurusan Kes dan Jadual Petugas Standby Pengurusan Kes. 

- Menerima fail fizikal kes-kes Mal dan Faraid daripada Unit Pendaftaran Kes/Unit Mal/Unit Rayuan dan Faraid dan menguruskan fail-fail sepanjang pengurusan kes. 

- Menyedia dan menyerahkan surat/notis sebutan/notis tangguhan kepada Unit Penghantar Notis untuk urusan penyerahan kepada pihak-pihak terlibat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement