Piagam Pelanggan MSWP

8 Piagam Pelanggan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 

 1 Kes Mal dan Kes jenayah yang mulakan dengan saman disebut/dibicarakan selepas didaftarkan
 2  Kes Mal dan Faraid yang dimulakan dengan permohonan disebut/dibicarakan selepas didaftarkan
 3Perintah Faraid dikeluarkan selepas dibuat pembahagian hak waris
 4Kes Mal, Jenayah dan Faraid dibicarakan/diselesaikan dalam tahun semasa
 5Aduan dijawab dari tarikh aduan diterima
 6Kes Rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah ke Mahkamah Tinggi Syariah disebut selepas menerima rekod rayuan di hadapan Pendaftar
 7Kes Rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah disebut selepas menerima rekod rayuan di hadapan Ketua Pendaftar
 8Kes Sulh Berjaya diselesaikan selepas kes didaftarkan


ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement