Bahagian Kehakiman Syariah

MAHKAMAH TINGGI SYARIAH 

Kes Mal

-  Mendengar, membicara dan memutuskan kes-kes Mal di bawah bidangkuasanya

   -  Mendengar, membicara dan memutuskan kes permohonan sementara dan interlakutori di bawah bidangkuasanya

 

-  Menyediakan alasan penghakiman kes yang telah diputuskan

  -  Mencatat dan menyediakan catatan prosiding setiap perbicaraan kes Mal yang sedang berjalan dan telah diputuskan

  -  Mengesahkan salinan perintah/penghakiman kes Kes Jenayah 

 - Mendengar, membicara dan menghukum kes-kes jenayah Di bawah bidangkuasanya 

 - Menyediakan alasan penghakiman kes yang telah dijatuhkan hukuman/diputuskan 

 - Mencatat dan menyediakan catatan prosiding setiap perbicaraan kes Jenayah yang sedang berjalan dan telah diputuskan 

 - Mengesahkan salinan perintah hukuman kes Jenayah 

  

Menjalankan Kuasa Semakan 

 - Menjalankan semakan kes Mahkamah Rendah Syariah dan membuat keputusan semakan yang dipohon oleh pihak-pihak yang terlibat, permohonan Hakim bicara atau arahan Hakim Mahkamah Tinggi yang menjalankan semakan 

 

Menjalankan Kuasa Rayuan 

 - Mendengar dan memutuskan kes Rayuan Mal/Jenayah dari Mahkamah Rendah Syariah 

 - Menyediakan alasan penghakiman kes Rayuan yang telah diputuskan 

 - Mencatat dan menyediakan catatan prosiding kes Rayuan 

 - Mengesahkan salinan perintah kes Rayuan 

 

Kes Faraid 

 - Menjalankan siasatan ahli waris kes faraid di bawah bidangkuasanya 

 - Membuat pengiraan pembahagian faraid 

 - Mengesahkan salinan sijil faraid 

  

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH 

 Kes Mal 

 - Mendengar, membicara dan memutuskan kes-kes Mal di bawah bidangkuasanya 

 - Menyediakan alasan penghakiman kes yang telah diputuskan 

 - Mencatat dan menyediakan catatan prosiding setiap perbicaraan kes Mal yang sedang  berjalan dan telah diputuskan 

 - Mengesahkan salinan perintah/penghakiman kes 

 Kes Jenayah 

 - Mendengar, membicara dan membuat hukuman kes-kes jenayah dibawah bidangkuasanya 

 - Menyediakan alasan penghakiman kes yang telah dijatuhkan hukuman/diputuskan 

 - Mencatat dan menyediakan catatan prosiding setiap perbicaraan kes Jenayah yang sedang berjalan dan telah diputuskan 

- Mengesahkan salinan perintah/hukuman kes Jenayah 

 

Kes Faraid 

 - Menjalankan siasatan ahli waris kes Faraid di bawah bidangkuasanya 

 - Membuat pengiraan pembahagian faraid 

 - Mengesahkan salinan sijil faraid 

 


ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement