Apakah yang dimaksudkan dengan penceraian fast track ini ?

Penceraian fast track merupakan inisiatif dan suatu inovasi proses kerja di mana pasangan yang bersetuju untuk bercerai di bawah peruntukan seksyen 47 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dan tidak perlu menunggu selama 90 hari untuk menyelesaikan kes mereka. Proses ini juga diselesaikan kurang enam jam bermula daripada masa pendaftaran kes sehingga perintah bertulis dikeluarkan. 

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement