Apakah syarat-syarat yang perlu pihak-pihak sediakan untuk bercerai melalui fast track?

Syarat-syarat fast track : 

  • Dokumen hendaklah lengkap

  • Pihak-pihak (suami dan isteri) hendaklah hadir di mahkamah

  • Wujud persetujuan antara suami dan isteri untuk bercerai

  • Isteri di dalam kedaaan suci dan tidak berlaku persetubuhan dalam tempoh suci tersebut dan

  • Mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa telah berlaku pecah belah (shiqaq) dan perkahwinan tidak dapat diselamatkan. 

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement