Saya baru mendaftarkan perceraian saya di JAWI. Apakah tuntutan yang boleh saya tuntut selepas ini?

Anda boleh membuat tuntutan selepas perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, harta sepencarian, hadhanah, nafkah anak dan lain-lain. 

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement