Artikel

Paparan artikel Soalan Lazim

Saya telah bercerai di luar mahkamah 2 bulan yang lepas tetapi tidak melaporkan perceraian tersebut kepada Mahkamah. Apakah yang patut saya lakukan?
  • 1 April 2023
Apakah maksud Lafaz Kinayah?
  • 1 April 2023
Apakah maksud penceraian (talaq)?
  • 1 April 2023
Bagaimanakah cara untuk saya dapatkan peguam sekiranya tidak berkemampuan?
  • 1 April 2023
Kes saya telah selesai, berapa lama tempoh untuk saya dapatkan perintah Mahkamah?
  • 1 April 2023
Saya telah membuat pendaftaran di Mahkamah, bilakah kes saya akan disebut?
  • 1 April 2023
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement