Apakah maksud Lafaz Kinayah?

Lafaz Kinayah bermaksud lafaz-lafaz selain dari perkataan talaq atau cerai. Sebagai contoh, “Aku pulangkan kau kembali dekat bapa kau” dan lafaz ini boleh dianggap sebagai lafaz kinayah. Kesan lafaz kinayah ini mengikut Hukum Syarak adalah tidak sabit melainkan suami mempunyai niat ketika melafazkan. 

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement