Apakah maksud penceraian (talaq)?

Talaq bermaksud pembubaran ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talaq atau seumpamanya bersadarkan Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’. Lafaz cerai boleh dilakukan dengan lafaz jelas (sarih) atau lafaz sindiran (kinayah) selain itu juga boleh dilakukan dengan talaq raji’ie atau talaq ba’in.

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement