Saya telah bercerai di luar mahkamah 2 bulan yang lepas tetapi tidak melaporkan perceraian tersebut kepada Mahkamah. Apakah yang patut saya lakukan?

Anda hendaklah memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Syariah dengan segera.

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement