Garis Panduan & SOP

Semula
#DokumenMuat Turun
1Arahan Teknologi Maklumat Disember 2007
2Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan
3PKPA - Garis Panduan Mengenai Prosedur Penggunaan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan
4Maklumat dan Pendokumenan - Pengurusan Rekod - Bahagian 2: Garis panduan
5Maklumat dan Pendokumenan - Pengurusan Rekod - Bahagian 1: Am (ISO 15489 -1:2001, IDT)
6Pengurusan Infrastruktur Rangkaian Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
7Penggunaan Internet dan E-Mel Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
8Pengurusan Bilik Server Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
9Pengurusan Kandungan Portal Rasmi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement