Berita

Paparan artikel Berita

Mesyuarat Pengurusan Kehakiman dan Pentadbiran Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Bil 1 Tahun 2023
  • 16 Ogos 2023
Majlis Penyerahan Projek Kerja-kerja Penggantian dan Naiktaraf Sistem Penyaman Udara Serta Lain-lain kerja yang berkaitan di Mahkamah Syariah Persekutuan Labuan
  • 11 Ogos 2023
PROGRAM MOTIVASI BINA JATI DIRI PEKERJA CEMERLANG MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2023
  • 3 Ogos 2023
Lawatan Maahad Imtiyaz Integrasi Ilmuan Ulul Albab (ILMU) Kampus Banting
  • 2 Ogos 2023
Lawatan Mahasiswa dan Pensyarah Universiti Sunan Kalijaga, Jogjakarta dan Univeristi Malaya
  • 1 Ogos 2023
Pertandingan Mencipta Logo Lembaga Kelayakan Profesion Guaman Syarie (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
  • 21 Julai 2023
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement