Soalan Lazim

Bagaimana kami boleh membantu?
Apakah yang dimaksudkan dengan ‘perceraian’ di Mahkamah?

Perceraian ialah lafaz talak yang dilafazkan oleh suami di dalam Mahkamah dan dengan kebenaran Mahkamah.

Saya telah bercerai. Apakah tuntutan yang boleh dituntut selepas perceraian?

Antara tuntutan selepas perceraian yang boleh dituntut ialah :


Hak Bekas Isteri 

  1. Nafkah Iddah;

  2. Mut’ah; dan

  3. Harta sepencarian.


Tuntutan Berkaitan Anak

  1. Hadhanah; dan

  2. Tuntutan Nafkah Anak.

Apakah perbezaan antara perceraian secara fasakh dan taklik ?

Fasakh ialah pembubaran perkahwinan yang dibuat dengan perintah Mahkamah berdasarkan alasan-alasan di bawah Seksyen 52, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303].


Taklik ialah pelanggaran lafaz taklik oleh suami yang dibuat semasa akad nikah.

Saya tiada saksi dan tidak mengetahui tempat tinggal terkini beliau. Apakah yang perlu saya buat ?

Anda boleh memfailkan tuntutan perceraian secara fasakh atau taklik atau mana-mana tuntutan perceraian yang berkaitan mengikut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303].

Saya ingin membuat tuntutan perceraian tetapi saya tidak memiliki sijil nikah kerana berkahwin secara kampung dan suami saya telah menghilangkan diri. Apakah yang perlu saya lakukan?

Anda boleh memfailkan permohonan pengesahan nikah terlebih dahulu di Mahkamah Syariah untuk menentukan status perkahwinan anda sebelum membuat apa-apa tuntutan yang lain.


ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement