Soalan Lazim

Bagaimana kami boleh membantu?
Saya baru mendaftarkan perceraian saya di JAWI. Apakah tuntutan yang boleh saya tuntut selepas ini?

Anda boleh membuat tuntutan selepas perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, harta sepencarian, hadhanah, nafkah anak dan lain-lain. 

Saya ingin membuat tuntutan perceraian tetapi saya tidak memiliki sijil nikah kerana berkahwin secara kampung dan suami saya telah menghilangkan diri. Apakah yang perlu saya lakukan?

Anda boleh memfailkan permohonan pengesahan nikah terlebih dahulu di Mahkamah Syariah untuk menentukan status perkahwinan anda sebelum membuat apa-apa tuntutan yang lain.


Saya tiada saksi dan tidak mengetahui tempat tinggal terkini beliau. Apakah yang perlu saya buat ?

Anda boleh memfailkan tuntutan perceraian secara fasakh atau taklik atau mana-mana tuntutan perceraian yang berkaitan mengikut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303].

Saya tinggal di Selangor tetapi saya bekerja di Kuala Lumpur, bolehkah saya memfailkan kes di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?

Anda boleh memfailkan kes di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sekiranya anda bermastautin atau tinggal di Kuala Lumpur.


Walau bagaimanapun, terdapat beberapa keadaan yang dibenarkan menurut undang-undang yang membolehkan anda memfailkan kes di Kuala Lumpur walaupun tidak bermastautin atau tinggal di Kuala Lumpur, seperti contoh perkara yang diperuntukkan dalam seksyen 24 dan 45 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 [Akta 303], seksyen 122 Akta 303 berkaitan pemfailan kes harta sepencarian berdasarkan perintah perceraian dikeluarkan dan juga kes-kes ubah perintah difailkan berdasarkan kepada perintah asal dikeluarkan.


Saya telah bercerai. Apakah tuntutan yang boleh dituntut selepas perceraian?

Antara tuntutan selepas perceraian yang boleh dituntut ialah :


Hak Bekas Isteri 

  1. Nafkah Iddah;

  2. Mut’ah; dan

  3. Harta sepencarian.


Tuntutan Berkaitan Anak

  1. Hadhanah; dan

  2. Tuntutan Nafkah Anak.

ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement