Pengurusan Rekod

Semula
#DokumenMuat Turun
1Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan
2JPR Urusan Am
3Akta Arkib Negara 2003
4Akta Rahsia Rasmi 1972
5PKPA - Internet dan Mel Elektronik
6Surat Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2013
7Surat Pekeliling Am Bil 4 Tahun 2015
8Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010
9Maklumat dan Pendokumenan - Pengurusan Rekod - Bahagian 2 : Garis Panduan
10Maklumat dan Pendokumenan - Pengurusan Rekod - Bahagian 1 : Am (ISO 15489 -1:2001, IDT)
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement