Arahan Amalan

Semula
#DokumenMuat Turun
1Arahan Amalan No. 12 Tahun 2023 - Lampiran (Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954)
2Arahan Amalan No. 12 Tahun 2023 - Pemakaian Garis Panduan Perintah Kehadiran Wajib (PKW) Bagi Pesalah Syariah
3Arahan Amalan No. 11 Tahun 2023 - Pemakaian Prosedur Operasi Standard (Standard Operation Procedure – Sop) Pelaksanaan Hukuman Sebatan Di Luar Penjara Bagi Pesalah Syariah
4Arahan Amalan No. 10 Tahun 2023 - Galakan Untuk Melantik Peguam Syarie Dalam Prosiding Kes Yang Melibatkan Perbicaraan, Rayuan Dan Semakan
5Arahan Amalan No. 9 Tahun 2023 - Penentuan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Yang Mendengar Dan Memutuskan Kes Pengesahan Nikah Tanpa Kebenaran
6Arahan Amalan No. 8 Tahun 2023 - Pemakaian Garis Panduan Penggunaan Perkhidmatan Jurubahasa Isyarat Bertauliah Dalam Perbicaraan Kes Mal Dan Jenayah Bagi Orang Kurang Upaya (OKU) Kategori Pekak Dan Bisu, Dan Penterjemah Bertauliah Bagi Orang Yang Tidak Bo
7Arahan Amalan No. 7 Tahun 2023 - Keperluan Khas Dalam Menentukan Kadar Nafkah Anak Berstatus Orang Kurang Upaya (OKU)
8Arahan Amalan No. 6 Tahun 2023 - Pemakaian Garis Panduan Penentuan Kelayakan Penjaga Ad Litem Bagi Kategori Orang Kurang Upaya (Oku), Orang Tak Berkeupayaan (Otb) Dan Kanak-Kanak Dalam Prosiding Kes Di Mahkamah Syariah
9Arahan Amalan No. 5 Tahun 2023 - Keperluan Untuk Mengemukakan Carian Rasmi/ Persendirian Geran Hak Milik Terkini Semasa Pendaftaran Dan Pada Mana-Mana Peringkat Prosiding Sebelum Penghakiman Bagi Tuntutan/ Permohonan Harta Tak Alih
10Arahan Amalan No. 4 Tahun 2023 - Had Masa Pendaftaran Dan Sebutan Kes Jenayah Syariah
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement