Arahan Amalan

Semula
#DokumenMuat Turun
1Arahan Amalan No. 8 Tahun 2022 - Garis Panduan Pengurusan Kes Mal Bagi Pemfailan Ikatan Dokumen, Fakta Kes Dan Penyata Keterangan
2Arahan Amalan No. 7 Tahun 2022 - Keperluan Menjadikan Semua Ahli Waris Yang Berhak Dan Berkepentingan Sebagai Pihak-Pihak Dalam Kes Melibatkan Tuntutan Terhadap Harta Si Mati
3Arahan Amalan No. 6 Tahun 2022 - Keperluan Pemfailan Kes Tuntutan Nafkah Anak Bersama Kes Tuntutan/Permohonan Perceraian Atau Pembubaran Perkahwinan (Dengan Kehadiran Suami)
4Arahan Amalan No. 5 Tahun 2022 - Garis Panduan Pakaian Hakim Syarie, Pendakwa Syarie, Peguam Syarie Dan Pegawai Mahkamah Di Dalam Dewan Mahkamah Syariah
5Arahan Amalan No. 4 Tahun 2022 - Penyeragaman Surat Pelantikan Dan Pertukaran Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri
6Arahan Amalan No. 3 Tahun 2022 - Garis Keutamaan Kehadiran Timbalan Ketua Pengaah (Syariah) Jabatan Bantuan Guaman Malaysia, Ketua Pendakwa Syarie Dan Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Semasa Prosiding Rayuan Di Mahkamah Rayuan Syariah
7Arahan Amalan No. 2 Tahun 2022 - Perintah Mahkamah Syariah Berkaitan Dengan Status Nasab Dan Pernikahan
8Arahan Amalan No. 1 Tahun 2022 - Perintah Mahkamah Syariah Melalui Potongan Pencen
9Arahan Amalan No. 16 Tahun 2021 - Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian
10Arahan Amalan No. 15 Tahun 2021 - Wang Deposit Rayuan Dan Serah Simpan Jaminan Bagi Kes Rayuan Mal Di Mahkamah Syariah
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement