Berita

Paparan artikel Berita

Lawatan Kerja Pasukan Teknikal Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Jksm) Dan Syarikat Sarawak Information Systems Sdn. Bhd. (SAINS) Ke Kaunter Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya
  • 6 Februari 2024
Perhimpunan DWI Bulanan Bil 1 Tahun 2024 Dan Bicara Integriti Siri 8 Bil 1 Tahun 2024
  • 2 Februari 2024
Selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan kali ke-50
  • 1 Februari 2024
Daulat Tuanku Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Ke-17, Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofiah
  • 31 Januari 2024
Merafak Sembah Menjunjung Kasih Sempena Tempoh Pemerintahan Seri Paduka Baginda Tuanku Sebagai Yang di-Pertuan Agong XVI
  • 30 Januari 2024
Bengkel Penyediaan Bajet Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Bagi Tahun 2025
  • 29 Januari 2024
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement