DAULAT TUANKU


DAULAT TUANKU

Merafak Sembah Ucapan Setinggi-Tinggi Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 3 Jun 2024 Bersamaan 25 Zulkaedah 1445H.

Sembah Takzim daripada:

YAA Tuan Haji Mohd Asri Bin Haji Tahir
Ketua Hakim Syarie & seluruh warga
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement