Pejabat Ketua Hakim Syarie

  • Membuat penyelidikan undang-undang dan hukum syarak terhadap isu yang berbangkit di dalam prosiding kes sebagaimana di arahkan Ketua Hakim Syarie. 
  • Menyediakan pendapat dari aspek Undang-undang dan Hukum Syarak terhadap isu yang berbangkit dalam prosiding yang dijalankan oleh Ketua Hakim Syarie. 
  • Membantu Ketua Hakim Syarie dalam menyediakan alasan penghakiman sesuatu kes. 
  • Mencatat dan membantu Ketua Hakim 
ATAS
https://www.data.gov.my CDO Procurement