Cetak

Indeks-D

PERKATAAN DAN DEFINISI

Dakwa
   

Membuat tuntutan remedi dalam Mahkamah sivil dengan mengadakan prosiding Mahkamah.

Defendan

Seorang yang diambil suatu tindakan undang-undang, maklumat ke atasnya; juga seorang yang dipertuduh dengan suatu kesalahan. 

Denda

Denda ertinya bayaran yang dikenakan kepada pesalah atau kesalahan-kesalahan tertentu yang telah dilakukan dan dijatuhkan hukuman bersalah.