Cetak

KPI

PENGEMASKINIAN FAIL ZON 5S DAN SUDUT 5S

Sudahkah Fail Zon dan Sudut Zon anda dikemaskini?

Dilampirkan beberapa kandungan utama (yang telah dikemaskini) yang perlu ada di dalam Fail Zon dan Sudut 5S anda, iaitu :-

Indeks Pengukuran Prestasi

PENGENALAN KPI
INDEKS PENGUKURAN PRESTASI    
PROSES UTAMA
 PENGURUSAN KES MAL

  

PENGURUSAN KES JENAYAH 

  
 PENGURUSAN KES SULH    
PENGURUSAN SEMAKAN KES    
PENGURUSAN KES FARAID    
PENGURUSAN KES RAYUAN MAL    
PENGURUSAN KES RAYUAN JENAYAH    
PENGURUSAN PERINTAH   

ANALISA PETUNJUK PRESTASI UTAMA DAN SASARAN

CONTOH BORANG