Cetak

Indeks-E

PERKATAAN DAN DEFINISI

Eksibit

Satu benda atau dokumen yang ditunjukkan di Mahkamah, ditunjukkan kepada saksi yang memberikan keterangan atau bukti atau dirujuk kepadanya sebagai affidavit.

Ex gratia

Bayaran yang tidak dipaksa atau dimestikan dibawah undang-undang.

Ex parte

Bagi satu pihak ; dari satu pihak sahaja; suatu injunksi Ex parte boleh diberi selepas mendengar hujah satu pihak sahaja dan dalam kes yang memerlukan tindakan segera.aksa oleh hakim adalah pengakuan yang tidak sempurna dan perbicaraan itu menjadi tidak sah.