Cetak

Akta Mahkamah Syariah

1. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 5005/1993
 
  
2. Akta Undang-Undang Keluarga Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 303/1984
 
  
3. Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 585/1998
 
 
4. Akta Keterangan Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 561/1997
 
 
5. Akta Prosedur Jenayah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 560/1997
 
 
6. Akta Kesalahan Jenayah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 559/1997