Cetak

MS ISO

Perlaksanaan MS ISO 9001:2000 di MSWP

          Sejarah pelaksanaan sistem MS ISO di MSWP bermula pada tahun 2003 apabila MSWP memulakan gerak  kerja untuk memperolehi persijilan MS ISO 9002:1994. Pelaksanaan ini adalah merupakan hasrat kerajaan melalui pengeluaran Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2 Tahun 1996, bertajuk Garispanduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam, bertarikh 11 Julai 1996 yang bertujuan untuk terus berusaha meningkatkan keberkesanan dan kecekapan agensi-agensinya dalam membekalkan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Pelaksanaan standard ini adalah sebagai satu daya usaha kepada semua usaha peningkatan kualiti yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan sejak awal tahun 80an.
         
          Pada 6-7 Januari 2004, pihak SIRIM telah mengadakan Audit Pematuhan dan hasil daripada audit tersebut, MSWP telah diperakui layak untuk memperolehi persijilan MS ISO 9002:1994.

           Selepas daripada itu, standard persijilan MS ISO tersebut telah ditukar kepada MS ISO 9001:2000 oleh SIRIM QAS dan agensi antarabangsa yang berkaitan. Bertitik tolak dari itu, MSWP sekali lag telah  berusaha untuk mendapatkan persijilan baru tersebut. Pada 27 Januari 2005, MSWP dengan rasminya telah diperakui layak untuk mendapat persijilan MS ISO 9001:2000 oleh pihak SIRIM QAS. Apa yang lebih membanggakan, hasil daripada pengauditan tersebut tiada sebarang ketaakuran/Non-Comformance Record(NCR) dilaporkan, hanya berupa pemerhatian/Opportunity For Improvement(OFI) dikesan.

          
          Walaupun pada peringkat awalnya berbagai masalah yang timbul dan banyak perubahan perlu dilaksanakan, namun hasil kerjasama, kesungguhan serta azam yang tinggi yang telah ditunjukkan oleh semua kakitangan telah memberikan satu kejayaan sehingga membolehkan MSWP memperolehi persijilan MS ISO 9001; 2000.
           
          Pada 12 - 13 November 2007. SIRIM QAS telah menjalankan Audit Persijilan Semula MS ISO  9001:2000 di MSWP. Objektif auditan tersebut adalah untuk memastikan samaada MSWP dapat mengekalkan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2000 yang telah ditetapkan dan boleh diperakukan untuk diberi persijilan semula setelah tamat tempoh persijilan selama 3 tahun. Berkat kerjasama oleh semua pihak, MSWP berjaya sekali lagi diperakukan untuk dikekalkan persijilan MS ISO 9001: 2000 sehingga 26 Januari 2011.

Pada 21.1.2010, SIRIM QAS telah  menjalankan audit pensijilan MS ISO 9001:2008 dan hasilnya MSWP telah berjaya memperoleh pensijilan MS ISO 9001:2008.

Sesungguhnya diharapkan dengan pencapaian ini kualiti pengurusan dan penyampaian perkhidmatan dapat dikekalkan dan dipertingkatkan demi memenuhi. kepuasan pelanggan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua warga MSWP.
  


    

Dasar Kualiti

MSWP komited untuk memberi perkhidmatan dalam bidang pengurusan kes Mal, Jenayah, Faraid dan Sulh yang berkualiti berdasarkan undang-undang dan hukum syarak serta sentiasa berusaha secara berterusan untuk meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan yang memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

      

Objektif Kualiti

I. Objektif Kualiti Organisasi

1. Mengeluarkan produk yang bermutu dan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam bidang.
2 Memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan.
3. Melaksanakan penambahbaikan kualiti yang berterusan.

 

II. Objektif Kualiti Proses 

SKOP OBJEKTIF KUALITI ORGANISASI
1. Pendaftaran Memastikan semua proses pendaftaran Kes Mal, Jenayah dan Faraid dapat didaftar pada hari yang sama semasa proses pendaftaran oleh pelanggan. Memastikan tarikh sebutan tidak melebihi 21 hari seperti mana kehendak objektif kualiti.
2. Penjadualan Memastikan prosedur digunakan oleh Hakim semasa mengendalikan sebutan kes Mal di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.    
3. Perbicaraan Proses ini mengendalikan sebutan/perbicaraan kes bermula daripada sebutan hingga Hakim membuat keputusan atau menangguhkan untuk perbicaraan bagi kes yang gagal diselesaikan semasa sebutan.      
4. Keputusan Kes Proses ini mengendalikan keputusan kes selepas selesai proses perbicaraan. 
5. Pengurusan Latihan Memastikan setiap personel menghadiri latihan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dalam setahun semasa.
6. Pengurusan Aduan Dan Maklum Balas Pelanggan Memastikan:
    1. surat akuan terima akan dikeluarkan kepada pengadu dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima aduan;
    2. surat jawapan hasil siasatan akan disampaikan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu dari tarikh ia disahkan; dan
    3. laporan analisis maklum balas pelanggan disediakan 2 minggu selepas tarikh terima daripada sektor/unit.     
7. Pengurusan Perolehan Memastikan setiap urusan perolehan tanpa menggunakan sebutharga/tender  dilaksanakan dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh permohonan.    
8. Pengurusan Penyenggaraan dan Baik Pulih Memastikan:
    1. Proses  penyelenggaraan dimulakan  dalam tempoh tidak lebih daripada 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan laporan kerosakan;
    2. 90% daripada program Penyenggaraan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.