Cetak

Indeks-I

PERKATAAN DAN DEFINISI

Ikrar

Ikrar ertinya lafaz niat sesuatu perkara untuk membuktikan percakapan itu benar. 

Injunksi

Remedi dalam bentuk arahan mahkamah yang ditujukan kepada orang tertentu sama ada menghalangnya daripada melakukan atau meneruskan sesuatu tindakan (injunksi larangan) atau mengarahkannya melakukan sesuatu tindakan (injunksi mandatori).

Interim Relief

Remedi sementara seperti injunksi interlokutori ataupun bayaran interim yang diberikan kepada plaintif oleh mahkamah sementara menunggu perbicaraan. Permohonan dibuat melalui saman atau usul seperti diarahkan oleh peraturan mahkamah.