Cetak

Unit Penguatkuasaan & Pelaksanaan Perintah (UPPP)

1)    Menjalankan tugas sebagai peguam syarie dalam mendapatkan perintah penguatkuasaan daripada Mahkamah Syariah yang berkaitan.

2)    Menjalankan tugas bailif bagi menjalankan kaedah-kaedah penguatkuasaan yang diputuskan oleh mahkamah.

3)    Menentukan jenis tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah dalam salah satu bentuk tindakan seperti Notis Tunjuk Sebab/Komital, Penyitaan Dan Penjualan, Penyitaan Dan Penghantarserahan Harta Alih, Hiwalah, Saman Penghutang Penghakiman, Notis Penghakiman dan Ubah Perintah saman penghutang penghakiman.