Cetak

Indeks-C

PERKATAAN DAN DEFINISI

Cerai

Ikatan perkahwinan yang di putuskan menerusi lafaz perceraian antara suami dan isteri.