Cetak

Indeks-F

PERKATAAN DAN DEFINISI

Fatwa

Fatwa ertinya mana-mana fatwa yang dibuat dibawah seksyen 34 Akta Pentadbiran Undang-Undang Wilayah Persekutuan. 

Fi

Bayaran yang dikenakan bagi sesuatu perkhidmatan atau nasihat profesional seperti khidmat mahkamah, guaman dan sebagainya.