Cetak

Indeks-N

PERKATAAN DAN DEFINISI

 

Nazr

Nazr ertinya suatu ikrar yang dilafazkan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau mewakafkan harta bagi apa-apa maksud yang dibenarkan oleh Hukum Syarak.