Cetak

Seksyen Khidmat Pengurusan & Sumber Manusia

Objektif Bahagian:

Memberi khidmat sokongan dalam urusan perkhidmatan, pentadbiran pejabat, pengurusan asset dan stor, keselamatan, urusan kewangan dan urusan teknologi maklumat Jabatan.

 

Komposisi Unit di Bahagian:

Mempunyai 4 Unit iaitu:

i.              Unit Kewangan;

ii.            Unit Sumber Manusia;

iii.           Unit Khidmat Pengurusan & Pentadbiran Am; dan

iv.           Unit Teknologi Maklumat.