Cetak

Prosedur Mahkamah

Mahkamah Syariah pada dasarnya mempunyai dua prosedur yang harus dipatuhi. Prosedur itu adalah:

 
1. Prosedur mahkamah
2. Prosedur kes
 
Aktiviti utama Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ialah mendengar, membicarakan dan memutuskan kes-kes yang telah didaftarkan. Aktiviti tersebut terbahagi kepada tiga peringkat mahkamah.
 
    
Tiga Peringkat Prosedur Mahkamah
    
  • Prosedur Mahkamah Mengikut Peringkat Mahkamah Rayuan
  • Prosedur Mahkamah Mengikut Peringkat Mahkamah Rendah
  • Prosedur Mahkamah Mengikut Peringkat Mahkamah Tinggi