Cetak

Profil Jabatan

VISI

Menjadikan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sebuah agensi yang berwibawa dalam melaksanakan perundangan islam demi menegakkan keadilan.

 

MISI

Mendengar kes mal, jenayah dan faraid dalam bidangkuasa dengan cara berkesan dan sistematik.

 

OBJEKTIF

Melaksanakan Sistem Keadilan Islam Yang Adil dan Cekap Berlandaskan Hukum Syara' dan Undang-Undang Negara Yang digubal.

 

FUNGSI

  • Menguruskan permohonan pendaftaran kes-kes syariah iaitu kes Mal, Jenayah dan Faraid.
  • Menguruskan perbicaraan kes syariah iaitu kes Mal, Jenayah dan Faraid.
  • Menguruskan perintah-perintah mahkamah
  • Menguruskan kes Rayuan Mal dan Jenayah
  • Menguruskan pengeluaran Perintah Faraid