Cetak

Aduan/Pertanyaan

Ibu Pejabat dan Cawangan Jabatan Telefon Faks

MSWP Kuala Lumpur - Ibu Pejabat

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

03 - 6205 7000
03 - 6205 7200
03 - 6205 7100
03 - 6205 7300
MSWP Putrajaya - Cawangan

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya

03-8880 4500 03-8880 4564
MSWP Labuan - Cawangan

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Labuan

087-410 857 /

087-420 857

087-410 855

 

CARTA ALIR

Carta Alir Aduan Pelanggan (Aduan Bertulis)

Carta Alir Aduan Pelanggan (Aduan Lisan)