Cetak

Indeks-J

PERKATAAN DAN DEFINISI

 

Jaminan

Pembebasan oleh polis atau mahkamah, seseorang dalam kawalan undang- undang sementara menunggu perbicaraan atau rayuan atas hukuman jenayah.

Jawatankuasa Kariah

Jawatankuasa kariah yang ditubuhkan di bawah kaedah-kaedah yang dibuat di bawah seksyen 81.