Cetak

Indeks-W

PERKATAAN DAN DEFINISI

Wakaf

Sesuatu pemberian atau sumbangan Ikhlas harta yang dimiliki untuk kepentingan dan kesejahteraan umum yang di benarkan oleh syarak.

Wakalah

  1. Akad perwakilan

         ii.  Seseorang yang dilantik untuk mewakili seseorang yang lain dalam sesuatu transaksi.